Projekt: I-MAT Intelligent composite material

Product Image

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.5 Programy akceleracyjne Program akceleracyjny projektu „Space3ac Scale Up II”

Projekt: I-MAT Intelligent composite material

Beneficjent: IPT Applied Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 200 000,00 zł

Kwota dofinansowana: 200 000,00 zł

Projekt I-MAT polega na demonstracji możliwości zastosowania rozłożonego czujnika światłowodowego o wysokiej rozdzielczości specjalnie przystosowanego do monitorowania stanu technicznego kompozytowej belki. IPT Applied opracowało system do demonstracji technologii z dedykowaną jednostką pomiarową oraz przystosowało odpowiednie włókno światłowodowe do monitorowania stanu długiej belki kompozytowej. Funkcjonalność ta przystosowana jest do demonstracji na realnej kompozytowej strukturze.

Szacowanie - przedmiotem zamówienia jest belka kompozytowa.

Data publikacji: 22.11.2019


Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest belka kompozytowa.

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 11.12.2019


Background Image