Projekt Projekt „Sprzęgacz światłowodowy do zastosowań w ekstremalnie wysokich temperaturach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Projekt: „Sprzęgacz światłowodowy do zastosowań w ekstremalnie wysokich temperaturach”

Beneficjent: IPT Applied Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 5 234 172,10 PLN

Kwota dofinansowana: 3 219 774,80 PLN

Celem projektu jest opracowanie sprzęgacza światłowodowego do zastosowań w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Efektem projektu będzie opracowanie prototypu czujnika zbudowanego z opracowanych sprzęgaczy wysokotemperaturowych.

funduszedlamazowsza.eu/
mapadotacji.gov.pl

Szacowania dotyczące projektu


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Zatrudnienia
Background Image