Projekt „Moduł do wykonywania światłowodowych siatek Bragga na specjalnych i mikrostrukturalnych włóknach dwójłomnych drogą do rozwoju badawczego firmy IPT Applied Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Projekt: „Moduł do wykonywania światłowodowych siatek Bragga na specjalnych i mikrostrukturalnych włóknach dwójłomnych drogą do rozwoju badawczego firmy IPT Applied Sp. z o.o.”

Beneficjent: IPT Applied Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 2 880 660, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 1 639 400, 00 PLN

Celem projektu jest inwestycja w specjalistyczny moduł umożliwiający wykonywanie światłowodowych siatek Bragga na światłowodach tradycyjnych oraz włóknach specjalnych i komponentach światłowodowych.

Moduł będący przedmiotem projektu umożliwi wykonywanie światłowodowych siatek Bragga na światłowodach tradycyjnych i innowacyjnych światłowodach specjalnych (m.in. dwójłomnych, mikrostrukturalnych, wielordzeniowych, o rożnych poziomach domieszek i innych), a także komponentach światłowodowych (takich jak przewężenia światłowodowe).

Dzięki inwestycji w moduł możliwe będzie wytwarzanie komponentów światłowodowych dla nowoczesnej telekomunikacji o bardzo dobrych parametrach oraz innowacyjnych rozwiązań dedykowanych różnym branżom: m.in. energetycznej, wydobywczej czy naftowo-gazowej. Realizacja projektu znacząco wpłynie na rozwój badawczy firmy IPT Applied.

rpo.lubelskie.pl
mapadotacji.gov.pl


Background Image