Projekt "Światłowodowy sprzęgacz polaryzacyjny nowej generacji oparty na technologii światłowodów mikrostrukturalnych" w ramach Działania 1.2 - Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 - Badania celowe

Projekt: „Światłowodowy sprzęgacz polaryzacyjny nowej generacji oparty na technologii światłowodów mikrostrukturalnych"

Beneficjent: IPT Applied Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 3 654 476,01 PLN

Kwota dofinansowana: 2 272 506,67 PLN

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego sprzęgacza polaryzacyjnego opartego o wykorzystanie światłowodów mikrostrukturalnych.

Obecnie produkowane sprzęgacze polaryzacyjne wykonywane są w dwóch technologiach. Pierwsza z nich to technologia wykorzystywana do robienia standardowych sprzęgaczy światłowodowych czyli „Fused Biconical Taper”. Druga technologia opiera się na wytwarzaniu włókien o specjalnym przekroju. Obydwie te metody dają bardzo zbliżone rezultaty, jednakże wymagają one monitorowania mocy na wyjściu ze sprzęgacza oraz jego stanu i stopnia polaryzacji. Niedostateczna automatyzacja procesów w efekcie podwyższa koszty finalnego produktu.

Dlatego założeniem projektu jest opracowanie technologii sprzęgaczy polaryzacyjnych, w której możliwe będzie uzyskanie pełnej automatyzacji, a co za tym idzie obniżenie kosztów końcowego elementu. Sprzęgacz polaryzacyjny opracowywany w projekcie będzie charakteryzował się parametrami identycznymi (lub lepszymi) w stosunku do obecnie dostępnych na rynku, przy jednoczesnym obniżeniu ceny produkcji dzięki możliwości automatycznej i seryjnej produkcji. Sprzęgacze polaryzacyjne znajdują zastosowanie w wielu obszarach, takich jak: sensoryka światłowodowa (w tym żyroskopy), telekomunikacja nowej generacji czy innowacyjne źródła światła. Obniżenie ceny składowych elementów tych urządzeń jakim jest sprzęgacz polaryzacyjny poprawi dynamikę rozwoju w przedstawionych dziedzinach.

rpo.lubelskie.pl
mapadotacji.gov.pl

Szacowania dotyczące projektu


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Usługi/Ekspertyzy
  4. Zatrudnienia
Background Image