3. ZATRUDNIENIA


Zapytania ofertowe na zatrudnienia w ramach projektu „Sprzęgacz światłowodowy do zastosowań w ekstremalnie wysokich temperaturach”. Realizowane w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.”

Przedmiotem zamówienia 2017/02/01/1 jest zatrudnienie trzech pracowników naukowo-badawczych na stanowiska Specjalista ds. badawczych oraz dwóch Młodszych specjalistów ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 01.02.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik 1
Wynik 2
Data publikacji: 07.03.2017 r.Przedmiotem zamówienia 26.06.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 26.06.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 04.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 26.06.2017/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 26.06.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 04.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 05.07.2017/1/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 05.07.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 14.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 05.07.2017/1/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 05.07.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 14.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 05.07.2017/2/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 05.07.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 14.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 05.07.2017/2/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 05.07.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 14.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 06.07.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 06.07.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 17.07.2017 r.Przedmiotem zamówienia 31.07.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 31.07.2017 r.

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA:
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 01.08.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 09.08.2017 r.Przedmiotem zamówienia 13.09.2017/2/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 13.09.2017 r.

Wynik postępowania:

Postępowanie anulowane – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

Data publikacji: 13.09.2017 r.Przedmiotem zamówienia 13.09.2017/2/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 13.09.2017 r.

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 13.09.2017 r.

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Data publikacji: 20.09.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 25.09.2017 r.Przedmiotem zamówienia 15.09.2017/2/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 15.09.2017 r.

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA:
Formularz ofertowy
Data publikacji: 20.09.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 28.09.2017 r.Przedmiotem zamówienia 20.09.2017/2/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 20.09.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 03.10.2017 r.Przedmiotem zamówienia 20.09.2017/2/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 20.09.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 03.10.2017 r.Przedmiotem zamówienia 20.09.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 20.09.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 03.10.2017 r.Przedmiotem zamówienia 20.09.2017/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 20.09.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 03.10.2017 r.Przedmiotem zamówienia 20.09.2017/3 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 20.09.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 03.10.2017 r.Przedmiotem zamówienia 20.09.2017/4 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 20.09.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 03.10.2017 r.

Przedmiotem zamówienia 2017/11/24/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 24.11.2017 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 07.12.2017 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/01/30/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 30.01.2018 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 15.02.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/01/30/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy Specjalista ds. badawczych . Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 30.01.2018 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 15.02.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/02/01/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 01.02.2018 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 15.02.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/03/21/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.03.2018 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji: 06.04.2018 r.