SZACOWANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówień dotyczących usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu „Sprzęgacz światłowodowy do zastosowań w ekstremalnie wysokich temperaturach” w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy.

  1. Aparatura
  2. Materiały
Background Image