4. ZATRUDNIENIA


Zapytania ofertowe na zatrudnienia w ramach projektu „Światłowodowy sprzęgacz polaryzacyjny nowej generacji oparty na technologii światłowodów mikrostrukturalnych”. Realizowane w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowanego ze środków europejskich.

Przedmiotem zamówienia 2016/11/21/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.11.2016 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.Przedmiotem zamówienia 2016/11/21/2 jest zatrudnienie dwóch pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.11.2016 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.Przedmiotem zamówienia 2018/01/30/3 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 30.01.2018

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2018 r.Przedmiotem zamówienia 2018/03/12/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 12.03.2018

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.03.2018 r.