3. USŁUGI/EKSPERTYZY


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  1. Ekspertyzy dotyczącej możliwości wykonywania przewężeń na światłowodach mikrostrukturalnych.
  2. Ekspertyzy dotyczącej łączenia światłowodów utrzymujących polaryzację ze światłowodami mikrostrukturalnymi.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 20.07.2017 r.

Wynik postępowania:

Postępowanie anulowane – postępowanie obraczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu w sprawie zamówienia.

Data publikacji ogłoszenia: 21.08.2017 r.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  1. Ekspertyzy dotyczącej możliwości wykonywania przewężeń na światłowodach mikrostrukturalnych.
  2. Ekspertyzy dotyczącej łączenia światłowodów utrzymujących polaryzację ze światłowodami mikrostrukturalnymi.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 22.08.2017 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:
Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 25.09.2017 r.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  1. Ekspertyzy dotyczącej możliwości wykonywania przewężeń na światłowodach mikrostrukturalnych.
  2. Ekspertyzy dotyczącej łączenia światłowodów utrzymujących polaryzację ze światłowodami mikrostrukturalnymi.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018 r.

Zmiana

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 20.04.2018 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:
Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2018 r.