SZACOWANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówień dotyczących usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu „Światłowodowy sprzęgacz polaryzacyjny nowej generacji oparty na technologii światłowodów mikrostrukturalnych” w ramach działania 1.2 RPO WL 2014 – 2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowane ze środków europejskich.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy.

  1. APARATURA
  2. MATERIAŁY
  3. USŁUGI/EKSPERTYZY